Antwerp DC

Nederlandse vacature klik hier - English job description click here - Offre d'emploi Francophone appuyer ici

Vacature Site Engineer


Datacenter United behoort tot één van de snelst groeiende neutrale datacenter aanbieders van België. Naast datacenter outsourcing in onze twee datacenters te Antwerpen en Brussel, bieden wij een breed gamma van gerelateerde telecommunicatiediensten aan. Cfr www.datacenterunited.com.

Door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige infrastructuur en door het verlenen van een 24/7/365 ondersteuning aan de klanten wordt de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd. Een uitstekende service met een sterke klantgerichte mind-set zijn onze sleutelwaarden.

Naar aanleiding van de aanhoudende groei alsook enkele grote projecten, zijn op zoek naar een persoon met technische achtergrond om ons team fulltime te komen vervoegen.

Functiebeschrijving

 • Je staat mede in voor de dagdagelijkse organisatie van de verschillende datacentra in Brussel en Antwerpen.
 • Je bent onder meer verantwoordelijk voor:
  • de technische opvolging van installaties (noodstroom, koeling, ...)
  • het periodiek testen van de technische infrastructuur,
  • het patchen van klantenlijnen en het up-to-date houden van de databases,
  • het medebeheer van de beveiligings- en toegangscontroleapparatuur.
 • Je staat mede in voor de installatie van klantenracks : plaatsing van de racks, bevestiging en aansluiting van elektriciteitskabels en gestructureerde bekabeling.
 • Je bent in staat om interventies op de technische installaties uit te voeren en mee te draaien in een (remote) permanentie.

Profiel
 • Je bent een ambitieus analytisch persoon met een A1 Elektromechanica diploma en hebt een ervaring in het werken met elektrische installaties, koeling technieken en/of relevante onderhoudswerken.
 • Enkele jaren ervaring in het onderhoud van bedrijf kritische installaties en sterk in het zelfstandig opvolgen van projecten en technische storingen.
 • Je hebt interesse en kennis in de techniek van HVAC, elektriciteit, stroomgeneratoren, UPS-installaties, databekabeling en toegangscontrole.
 • Je bent vlot tweetalig NL/ENG, NL/FR of FR/ENG.
 • Met Word en Excel kun je je goed uit de slag trekken.
 • Liefst ben je stressbestendig in crisissituaties en bezit je een hands-on mentaliteit.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs categorie B.

Aanbod
 • Datacenter United biedt je een gevarieerde job aan in een expansieve onderneming met een toonaangevende reputatie dankzij continu investeringen in innovatieve projecten.
 • Een interessant loon in combinatie met mooie arbeidsvoorwaarden.
 • Mobiliteitsbudget (bijvoorbeeld wagen met tankkaart).
 • Je komt terecht in een aangename en flexibele werkomgeving bij een groeibedrijf.
 • Je krijgt de kans om bij te leren en kennis op te doen en de competenties uit te breiden.

Plaats tewerkstelling
DATACENTER UNITED - Haïfastraat 6, 2030 Antwerpen (hoofdzetel)
alsook Excelsiorlaan 15 te 1930 Zaventem.

Stuur uw motivatiebrief en CV per mail naar:
Mevrouw Carolien Lembrechts
E-mail: jobs@datacenterunited.com


Vacancy Site Engineer

Datacenter United is one of the most fast growing carrier neutral datacenters of Belgium. Besides datacenter outsourcing with two facilities, located in Antwerp and Zaventem, we offer a large range of datacenter related services. More information at www.datacenterunited.com.

By offering high quality infrastructure services we can guarantee 24/7/365 the business continuity of our customers. An excellent service with a strong customer orientated mind-set are our key values.

As a result of our continuous growth and some large projects under way, we are on the lookout for somebody with a technical background to join our team on a fulltime basis.

Job description

 • You are partly responsible for the day-to-day operations of the two facilities.
 • You are also responsible for:
  • the technical operation of installations (power, cooling, ...)
  • periodic testing of technical infrastructure,
  • patching of network cables and keeping databases up-to-date,
  • co-management of the security and access control infrastructure.
 • You help to deliver customer installations: installation of server racks, installation of power plugs and cables and structured cabling.
 • You are qualified to perform interventions on technical installlation and you are willing to join the (remote) intervention team.

Profile
 • You are an ambitous person with a A1 electro mechanics and/or you have experience in installation and/or maintenance of electrical installations, cooling techniques or data cabling.
 • Enable to work autonomous on projects and on technical interventions.
 • Interested in the world of HVAC, electricity, gen sets, UPS, data cabling and security.
 • You can express yourselve in at least 2 languages NL/ENG, NL/FR or FR/ENG.
 • Handling Word and Excel is no problem.
 • You have a hands-on mentality and stress resistant in an emergency situation.
 • Driver license B.

Job offering
 • Datacenter United offers a job full of variation in a growing company with a high quality reputation.
 • Competitive wage with interesting working conditions.
 • Company vehicle with fuel card.
 • Opportunity to grow in a friendly environment with flexibel working environment.
 • Chance to learn and extend your personal competences.

Location of employment
DATACENTER UNITED - Haïfastraat 6, 2030 Antwerpen (HQ)
and Excelsiorlaan 15 at 1930 Zaventem.

Please send your letter of motivation together with your CV by email to:

Madame Carolien Lembrechts
E-mail: jobs@datacenterunited.com


Facilities Engineer

Datacenter United fait partie de l'un des centres de données neutres les plus florissants de Belgique. Outre l'outsourcing dans nos deux centres de données d'Anvers et de Bruxelles, nous proposons une large gamme de services liés aux télécommunications. Voir www.datacenterunited.com.

Nous garantissons la pérennité de l'entreprise en proposant des infrastructures d'excellente qualité, ainsi qu'un soutien aux clients (24 h/24, 7 jours/7 et 365 jours/an). Nos atouts ? Un service irréprochable et un état d'esprit très orienté vers les clients.

Dans le cadre de la croissance permanente et de quelques grands projets, nous sommes à la recherche d'une personne disposant d'un bagage technique pour renforcer notre équipe à temps plein.

Description de la fonction

 • Vous assurez l'organisation quotidienne des différents centres de données à Bruxelles et Anvers.
 • Vous êtes notamment responsable des points suivants :
  • Le suivi technique des installations (générateur de secours, refroidissement, etc.).
  • Le test périodique des infrastructures techniques,
  • La réparation des lignes pour la clientèle et la mise à jour des bases de données,
  • La cogestion du système de sécurité et des appareils de contrôle d'accès.
 • Vous assurez l'installation des racks chez les clients : placement des racks, fixation et raccordement des câbles d'électricité et câblage structuré.
 • Vous intervenez sur les installations techniques et assurez une permanence (à distance).

Profil
 • Vous êtes ambitieux et avez l'esprit analytique. Vous disposez d'un diplôme A1 en électromécanique et avez acquis de l'expérience dans les installations électriques, techniques de refroidissement et/ou travaux d'entretien pertinents.
 • Vous comptez quelques années d'expérience dans l'entretien d'installations vitales pour l'entreprise et êtes capable d'assurer un suivi indépendant des projets et pannes techniques.
 • Vous vous intéressez à la technique CVC, à l'électricité, aux générateurs de courant, aux installations UPS, aux câblages de données et aux contrôles d'accès. Vous vous y connaissez dans ces domaines.
 • Vous êtes parfait bilingue (NL/ENG, NL/FR ou FR/ENG).
 • Vous maîtrisez bien Word et Excel.
 • Vous résistez au stress en situation de crise et avez l'esprit pratique.
 • Vous disposez d'un permis de conduire B.

Offre
 • Datacenter United vous propose un emploi varié dans une entreprise en pleine expansion. Nos investissements continus dans des projets novateurs nous valent une excellente réputation.
 • De plus, nous vous offrons un salaire intéressant associé à de bonnes conditions de travail.
 • Vous recevez également une voiture et une carte carburant.
 • Vous travaillez dans un environnement agréable et flexible, au sein d'une entreprise en pleine croissance.
 • Vous avez l'occasion d'apprendre et d'étoffer vos connaissances et compétences.

Lieu de l'engagement
DATACENTER UNITED - Haïfastraat 6, 2030 Anvers (siège)
Et Avenue Excelsior 15, à 1930 Zaventem.

Envoyez votre lettre de motivation et votre C.V. par courriel à:

Madame Carolien Lembrechts
Adresse électronique: jobs@datacenterunited.com

Interesse in onze diensten voor colocatie of housing van uw serverpark? Contacteer ons voor een vrijblijvende rondleiding in ons datacenter in Antwerpen.